Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 31.8.-3.9.2021

Kuulutusaika

6.9.2021 - 23.9.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 9.9.2021

                                                                                 

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2021-243

01.09.2021

98-446-7-25

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Omakotitalo ja talousrakennus sekä vanhan asuinrakennuksen purku.

Kantolantie 272 16630 TENNILÄ

 

098-2021-252

01.09.2021

98-439-1-45

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Autotalli

Söyringintie 10 16710 HOLLOLA KK

 

098-2021-255

31.08.2021

98-455-3-180

Talotekniset järjestelmät

Käyttövesiputkisto uusitaan taloyhtiöön.

Vanhatalontie 37 15870 HOLLOLA

 

098-2021-256

31.08.2021

98-409-5-13 98-449-2-88

Muu toimenpide

Rakennetaan lieteallas sianlietteen välivarastointiin.

 

 

098-2021-259

03.09.2021

98-435-7-655

Muu toimenpide

Paloilmoitinjärjestelmän poistaminen

Soisalmentie 3 15860 HOLLOLA

 

098-2021-260

03.09.2021

98-414-1-938

Uusi rakennus

Pientalon ja talousrakennuksen (autokatos ja varasto) rakentaminen.

Kimallekuja 5 15270 KUKKILA

 

098-2021-261

02.09.2021

98-435-21-18

Talotekniset järjestelmät

Vesi- ja lämpöjohtojen uusiminen piha-alueella sekä vesijohtojen uusiminen rakennuksissa.

Hedelmätarhantie 8 15860 HOLLOLA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 6.9.2021 – 23.9.2021 väliseksi ajaksi.