Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 30.-31.3.2021

Kuulutusaika

6.4.2021 - 22.4.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 8.4.2021

                                                                                 

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2021-81

30.03.2021

98-435-18-146

Uusi rakennus

Omakotitalon rakennus

Esa-äijän tie 4 15860 HOLLOLA

 

098-2021-83

30.03.2021

98-435-14-184

Laajennus

Talossa on yläkerran rakentaminen jäännyt kesken vuonna 2006. Nyt yläkerta on tarkoitus rakentaa loppuun.

Kauppilantie 7 15820 LAHTI

 

098-2021-85

31.03.2021

98-414-1-644

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Haetaan töiden loppuunsaattamiseksi 2 vuoden jatkoaikaa rakennusluvalle 2013-27.

Ahokuja 7 15270 KUKKILA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 6.4.2021 – 22.4.2021 väliseksi ajaksi.