Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 27.-28.9.2021

Kuulutusaika

4.10.2021 - 21.10.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 7.10.2021

                                                                                 

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2021-289

28.09.2021

98-435-18-151

Uusi rakennus

Omakotitalon rakentaminen.

Esa-äijän tie 11 15860 HOLLOLA

 

098-2021-288

28.09.2021

98-414-2-338

Uusi rakennus

Omakotitalon rakentaminen ja maalämpöjärjestelmä porakaivolla

Lehtoranta 7 15270 KUKKILA

 

098-2021-287

27.09.2021

98-414-1-1022

Uusi rakennus

Omakotitalon ja erillisen autokatos-varastorakennuksen rakentaminen

Liusketie 1 15270 KUKKILA

 

098-2021-282

27.09.2021

98-414-2-437

Laajennus

Loma-asunnon laajennus ja luvan 2009-436 voimaan saattaminen.

Tarhajalanpohja 21 15270 KUKKILA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 4.10.2021 – 21.10.2021 väliseksi ajaksi.