Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 1.-3.6.2021

Kuulutusaika

7.6.2021 - 24.6.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 10.6.2021

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2021-162

03.06.2021

98-455-3-206

Talousrakennus

Varastotila/puukatos

Sammontie 9 15870 HOLLOLA

 

098-2021-161

03.06.2021

98-411-3-91

Uusi rakennus

Loma-asunnon ja autosuojan rakentaminen

Pajutie 19 17110 KALLIOLA

 

098-2021-155

01.06.2021

98-414-1-994

Uusi rakennus

Omakotitalon ja piharakennuksen rakentaminen sekä maalämpö porakaivolla

Vuolukiventie 5 15270 KUKKILA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 7.6.2021 – 24.6.2021 väliseksi ajaksi.