Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 12.-16.7.2021

Kuulutusaika

19.7.2021 - 5.8.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 22.7.2021

 

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2021-206

16.07.2021

98-409-8-2

Lomarakennus sekä hevosten pitoon tarkoitettuja pihattoja (2 kpl) ja siirtotalleja (2 kpl)

Linnainvirrantie 166 15820 LAHTI

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 19.7.2021 – 05.08.2021 väliseksi ajaksi.