Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 11.-12.11.2020

Kuulutusaika

16.11.2020 - 3.12.2020

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 19.11.2020

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2020-465

12.11.2020

98-441-1-38198-441-1-257

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Asuinrakennus
 

Martinraitti 3 16730 KUTAJÄRVI

 

098-2020-470

11.11.2020

98-414-2-335

Maisematyölupa

Puiden kaato tulevan rakennushankkeen tieltä

Uunonkuja 1 15270 KUKKILA

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 16.11.2020 – 3.12.2020 väliseksi ajaksi.