Myönnetty rakennusvalvonnan poikkeamispäätös 10.7.2020

Kuulutusaika

13.7.2020 - 13.8.2020

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 14.7.2020

                                                                                     

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2020-125

10.07.2020

98-435-7-870

98-435-7-871

98-435-7-872

Poikkeamispäätös

Poikkeaminen asemakaavassa sallitusta rakennuksen kerrosluvusta

Terveystie 12 15870 HOLLOLA

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 13.7.2020 - 13.8.2020 väliseksi ajaksi.