Myönnetty rakennusvalvonnan lupa 18.2.2021

Kuulutusaika

22.2.2021 - 11.3.2021

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 25.2.2021

                                                                                 

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2020-501

18.02.2021

98-435-15-69

Uusi rakennus

Kylmä varastorakennus

Helsingintie 687 15700 LAHTI

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 22.2.2021 – 11.3.2021 väliseksi ajaksi.