Myönnetty poikkeamispäätös/rakennuslupa 28.12.2021

Kuulutusaika

28.12.2021 - 31.1.2022

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 30.12.2021

                                                                                      

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2021-343

28.12.2021

98-435-7-842

Uusi rakennus

Poikkeminen asemakaavalla osoitetun rakennusoikeuden määrästä

Sarkatie 1 15860 HOLLOLA

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 28.12.2021 – 31.1.2022 väliseksi ajaksi.