Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 7.-10.6.2022

Kuulutusaika

13.6.2022 - 30.6.2022

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 16.6.2022

                                                                                 

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2022-141

10.06.2022

98-455-2-291

Katos

Autokatoksen rakentaminen omakotitalon yhteyteen

Suksitie 24 15880 HOLLOLA

 

098-2022-153

08.06.2022

98-449-1-47

Määräaikainen lupa

Koulurakennuksen käyttötarkoituksen muutos väliaikaiseen majoituskäyttöön viideksi vuodeksi

Kukonkannus 2 15880 HOLLOLA

 

098-2022-156

07.06.2022

98-405-1-771

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Haemme 1 v jatkoaikaa rakennusluvallemme 98-2017-123.

Väinöläntie 2 15230 LAHTI

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 13.6.2022 – 30.6.2022 väliseksi ajaksi.