Myönnetyt rakennusluvat 16.9.2022

Kuulutusaika

19.9.2022 - 6.10.2022

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 22.9.2022

                                                                               

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2022-226

16.09.2022

98-402-1-52

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

 

Hahmajärventie 23 16500 HERRALA

 

098-2022-227

16.09.2022

98-437-2-53

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Asuinrakennuksen laajennus ja ulkoverhouksen uusiminen sekä piharakennuksen purkaminen.

Ruukintie 14 16710 HOLLOLA KK

 


Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 19.9.2022 – 06.10.2022 väliseksi ajaksi.