Myönnetyt rakennusluvat 12.1.2023

Kuulutusaika

16.1.2023 - 2.2.2023

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 19.01.2023

                                                                                

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2022-272

12.01.2023

98-455-24-78

Käyttötarkoituksen muutos

Rivitalon kerhotilojen ja päätyasunnon käyttötarkoituksen muutos päiväkotikäyttöön.
Huonokuntoisen autosuoja-/varastorakennuksen purkaminen (PRT 10348864J).

Koulurinteentie 3 15870 HOLLOLA

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 16.1.2023 – 02.02.2013 väliseksi ajaksi.