Myönnetty suunnittelutarveratkaisu 8.7.2022

Kuulutusaika

11.7.2022 - 15.8.2022

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 14.7.2022

                                                                                 

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2022-175

08.07.2022

98-408-1-495

Suunnittelutarveratkaisu

Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen uudelle rakennuspaikalle

Miekkiöntie 15700 LAHTI

 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 11.7.2022 – 15.8.2022 väliseksi ajaksi.