Melupäätös Päijänteen ympäriajo, enduro moottoripyöräkilpailu 25.-26.3.2023

Kuulutusaika

9.3.2023 - 17.4.2023

Kuulutus

Asia
       Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
       Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.3.2023 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa.
       Asian diaarinumero HAMELY/299/2023 

       Helsingin Moottorikerho ry:lle annettu päätös koskee Päijänteen ympäriajo -nimistä enduro moottoripyöräkilpailua, joka ajetaan 25.-26.3.2023.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 9.3.-17.4.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä asianomaisten kuntien verkkosivuilla.

Kuulutus liitteenä