Maantien 2956 jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Pyhäniementie – Messilä, Hollola, tiesuunnitelma

Kuulutusaika

9.5.2022 - 8.6.2022

Kuulutus

ILMOITUS UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN KUULUTUKSESTA

Maantien 2956 jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Pyhäniementie – Messilä, Hollola, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutus julkaistaan 9.5.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset. Kuulutus on nähtävillä 9.5. – 8.6.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, Anna Elf, puhelin 0295 021 395,
sähköposti anna.elf@ely-keskus.fi.

Ilmoitus kuulutuksesta liitteenä.