Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

Kuulutusaika

30.3.2021 - 27.4.2021

Kuulutus

Asia

Luvan hakijat Arto ja Riitta Laitinen ovat jättäneet Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Hollolan kunnan                elinvoimavaliokunnan valvontajaoston päätöksestä 25.11.2020 § 48. Päätös koskee ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen kiinteistöllä 98-433-6-49, Nokkolan kylä, Hollola. Hollolan kunnan elinvoimavaliokunnan valvontajaosto on päätöksellään hylännyt hakemuksen.

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 30.3. – 27.4.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html).