Luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen päätös, luonnonsuojelualueen perustaminen, Tynnyrikolu

Kuulutusaika

30.4.2021 - 7.6.2021

Kuulutus

Asia                  Luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen päätös

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
12.4.2021 rauhoittanut Asikkalan kunnan kiinteistöstä Korpi (16-402-1-50), yhteensä noin 4,62 ha pinta-alan (päätös LUO/85A/2021),
13.4.2021 Hattulan kunnan tilasta Hyrvälän soraalue(82-404-5-18), yhteensä noin 2,1 ha pinta-alan (päätös LUO/88A/2021) ja
19.4.2021 Hollolan kunnan kiinteistöstä Korento (283-413-1-40), yhteensä noin 8,0 ha pinta-alan (päätös LUO/95A/2021).

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätökset ovat yleisesti nähtävillä 30.4. – 7.6.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset sekä Asikkalan, Hattulan ja Hollolan kunnan ilmoitustaululla/verkkosivuilla.

 

Kuulutus, kartta ja päätös liitteenä