Luonnonsuojelualueen perustaminen, Palovuoren suojelualue

Kuulutusaika

11.9.2020 - 19.10.2020

Kuulutus

Päätös Palovuoren luonnonsuojelualueen perustamisesta.

Päätöstä koskeva kuulutus julkaistaan Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset –osiossa.