Lahden seudun jätehuoltomääräykset

Kuulutusaika

8.6.2022 - 8.8.2022

Kuulutus

Lahden seudun jätelautakunta varaa mahdollisuuden vaikuttaa Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen alueen jätehuoltomääräyksien muutoksiin. Kuulutusmateriaali on julkisesti nähtävillä 8.6.2022 - 8.8.2022 Lahden seudun jätelautakunnan kuntien tietoverkoissa.  Asian valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta.     

Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet osoitetaan: Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI tai kirjaamo@lahti.fi. Mielipiteet tulee otsikoida "Mielipide jätehuoltomääräyksistä" ja ne tulee esittää 8.8.2022 mennessä.  

Kuulutus liitteenä.