Kuulutus: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt varausilmoituksen VA2024:0025 Padasjoki, Hämeenlinna, Asikkala, Hollola

Kuulutusaika

5.6.2024 - 12.7.2024

Kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 5.6.2024 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Equivest Metals Oy Lupatunnus: VA2024:0025 Varausalueen sijainti: Padasjoki, Hämeenlinna, Asikkala, Hollola.

Varauksen voimassaolo päättyy: 13.3.2025

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 12.7.2024. Päätös on julkaistu 5.6.2024 Tukesin verkkosivulla (Varauspäätökset | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)). Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kunnan verkkosivulla.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa. 

Katso liite.