Kuulutus yhteislupapäätöksestä koskien maa-ainesten ottoa ja murskausta, Läänin Kuljetus Oy

Kuulutusaika

31.8.2023 - 9.10.2023

Kuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 30.8.2023 myöntänyt Läänin Kuljetus Oy:lle maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan maa-ainesten (sora) ottoon ja murskaukseen Hollolan kunnan Uskilan kylään, Hälvälänkankaalle kiinteistölle 98-451-4-11 (Kangasmaa). Hakijalle myönnettiin myös lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Päätöspäivä on 30.8.2023. Kuulutuksen julkaisupäivä on 31.8.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset 31.8.-9.10.2023 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai postitse) Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 9.10.2023.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, p. 044 780 1438, jenna.kentta@hollola.fi (tavoitettavissa ma-to). Tarvittaessa lisätietoja voi antaa myös ympäristösihteeri Sameli Männistö, p. 044 780 1510, sameli.mannisto@hollola.fi.

 

Hollolassa 31.8.2023

Valvontajaosto