Kuulutus yhteislupapäätöksestä, Nisulan Maansiirto Oy Töyrylän sora-alue, Hämeenkoski

Kuulutusaika

12.5.2023 - 19.6.2023

Kuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 10.5.2023 myöntänyt Nisulan maansiirto Oy:lle maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan maa-ainesten (sora) ottoon sekä pilaantumattomien ylijäämämaiden läjittämiseen maisemointitarkoituksessa kiinteistöllä 283-419-2-172 (likimääräinen käyntiosoite Toijalantie 860, 16800 Hämeenkoski). Hakijalle ei myönnetty lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Päätöspäivä on 10.5.2023. Kuulutuksen julkaisupäivä on 12.5.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset 12.5.-19.6.2023 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai postitse) Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 19.6.2023.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, p. 044 780 1438, jenna.kentta@hollola.fi (tavoitettavissa ti-to). Tarvittaessa lisätietoja voi antaa myös ympäristösihteeri Sameli Männistö, p. 044 780 1510, sameli.mannisto@hollola.fi.

 

Hollolassa 12.5.2023

Valvontajaosto