Kuulutus toimenpidelupahakemus 98-2022-274
Telemasto ja laitetila, Peikonpolku, Kalliola

Kuulutusaika

11.1.2023 - 28.1.2023

Kuulutus

Telemasto ja laitetila, Peikonpolku, Kalliola

Digita Oy on jättänyt Hollolan rakennusvalvontaan toimenpidelupahakemuksen matkaviestintukiaseman rakentamiseksi. Tukiasemaan kuuluvat Telecom-masto (korkeus 42 m, vapaasti seisova, harukseton pylväsmasto), sekä laitetila (9 m², elementtirakenteinen)

Rakennuspaikka sijaitsee Kalliolassa, Peikonpolun päässä, asemakaavan mukaisella lähivirkistysalueella (VL). Rakennuspaikkana on kiinteistö 098-411-7-539.

Naapureille sekä niille, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen (MRL 133 ja 192 §, MRA 65 §).

Hakemuksen aineisto on nähtävillä kunnan verkkosivuilla: http://www.hollola.fi

Lisätietoja hakemuksesta saa tarvittaessa rakennusvalvonnasta:

johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen, pekka.laitinen(a)hollola.fi, puh. 044 780 1452

Mahdolliset kirjalliset muistutukset on toimitettava 27.1.2023 klo 15 mennessä Hollolan kunnan kirjaamoon: kirjaamo(a)hollola.fi tai PL 66, 15871 Hollola

Hollolassa 11.1.2023

Hollolan kunta

Rakennusvalvonta