Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Kuusan Maansiirto Oy, louhinta ja murskaus Perhoslehto

Kuulutusaika

8.7.2021 - 16.8.2021

Kuulutus

Ympäristötarkastaja on tehnyt 8.7.2021 § 7 viranhaltijapäätöksen Kuusan Maansiirto Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Perhoslehto III:n uuden asuinalueen tiestön louhintaa ja mahdollista kiviainesten murskausta. Työt ajoittuvat päätöspäivän ja 31.12.2021 väliselle ajalle ja työpäivien määrä on yhteensä alle 49.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä ja luettavissa 8.7.-16.8.2021 Hollolan kunnan internetsivuilla osoitteessa: http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat --> Ympäristötarkastaja Kenttä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Valitusaika on 30 päivää. Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 16.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Hollolassa 8.7.2021

Ympäristönsuojeluviranomainen