Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, murskaus, Nisulan Maansiirto Oy, Pinnolantie 337 Hämeenkoski

Kuulutusaika

24.5.2021 - 30.6.2021

Kuulutus

Ympäristötarkastaja on tehnyt 24.5.2021 § 5 viranhaltijapäätöksen Nisulan Maansiirto Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee kiviaineksen murskausta kiinteistöllä 283-416-3-6 osoitteessa Pinnolantie 337, 16800 Hämeenkoski.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä ja luettavissa 24.5.-30.6.2021 Hollolan kunnan internetsivuilla osoitteessa: http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat - Ympäristötarkastaja Kenttä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Valitusaika on 30 päivää. Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 30.6.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Hollolassa 24.5.2021

Ympäristönsuojeluviranomainen