Kuulutus meluilmoituksesta Nisulan Maansiirto Oy, murskaus, Pinnolantie 337 Hämeenkoski

Kuulutusaika

29.4.2021 - 20.5.2021

Kuulutus

Nisulan Maansiirto Oy on jättänyt Hollolan kuntaan meluilmoituksen, joka koskee kiviaineksen murskausta kiinteistöllä 283-416-3-6 (Pinnolantie 337, 16800 Hämeenkoski). Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 300-600 metrin etäisyydellä murskauspaikasta. Toiminta-aika on 1.6.-31.7.2021 ja toimintaa harjoitetaan yhteensä kahdeksana päivänä. Ilmoituksen mukaan murskauksen toiminta-ajat ovat maanantaista perjantaihin klo 7-22. Toiminnanharjoittaja tiedottaa lähialueen kiinteistöjä ennen murskauksen aloittamista.

Nisulan maansiirto Oy:n yhteyshenkilö on Jussi Nisula p. 040 5669813 posti(at)nisulanmaansiirto.fi

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 29.4.-20.5.2021 Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa: http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen/mielipiteen viimeistään 20.5.2021 Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteeseen Hollolan kunta, PL 66, 15871 HOLLOLA. Muistutuksessa/mielipiteessä on hyvä mainita asian diaarinumero HOLDno-2021-255.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (julkaisupäivä 29.4.2021).

Lisätietoja ilmoituksesta antaa ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, jenna.kentta@hollola.fi, 044 780 1438.

Hollolassa 29.4.2021