Kuulutus maastoliikennelain 30 § mukaisesta lupa hakemuksesta, Salpausselän Moottorikerho ry, jääspeedway SM-osakilpailu Messilän satama Hollola, vuosina 2023-2025 

Kuulutusaika

24.11.2022 - 12.12.2022

Kuulutus

Salpausselän Moottorikerho ry on jättänyt Hollolan kuntaan maastoliikennelain 30§:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jääspeedway SM-osakilpailun järjestämistä Messilän satamassa kolmena (3) vuotena 28.01.2023, 27.01.2024 ja 28.01.2025. Lauantaina 28.01.2023, toimintaa on klo 09:00-17:30. Ensimmäinen lähtö kello 12:00.


Kilpailuvastaava on Salpausselän Moottorikerho ry, Jari Jerkku, ssmk@live.fi, 040-7740059.


Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 24.11.-12.12.2022 sähköisessä muodossa Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa: http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.


Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen viimeistään 12.12.2022 Hollolan kunnan valvontajaostolle, osoitteeseen Hollolan kunta, PL 66, 15871 HOLLOLA tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi. Muistutuksessa/mielipiteessä on hyvä mainita asian diaarinumero HOLDno-2022-493.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.


Lisätietoja
Hollolan kunta
Ympäristönsuojelu ja valvonta

Mari Pihlaja-Kuhna
vs. ympäristötarkastaja 
etunimi.sukunimi@hollola.fi
p. 044 780 1439