Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Eeva Vuorinen, Hietala 98-436-3-150

Kuulutusaika

12.5.2023 - 19.6.2023

Kuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 10.5.2023 § 28 myöntänyt maa-ainestenottoluvan Eeva Vuoriselle Hollolan kunnan Paimelan kylään kiinteistölle Hietala 98-436-3-150.

Päätöspäivä on 10.5.2023. Kuulutuksen julkaisupäivä on 12.5.2023.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset 12.5.2023-19.6.2023 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemispäivästä.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, postitse Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, sähköpostitse hameenlinna.hao(at)oikeus.fi tai hallinto-oikeuden sähköisessä asiakaspalvelussa. Asianosaisen lisäksi valitusoikeus on niillä, joille se on maa-aineslain (555/1981) 20 a §:ssä osoitettu.

Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 19.6.2023.