Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Arto Mattila, Metsä-Hannula 98-451-7-9

Kuulutusaika

22.12.2022 - 27.1.2023

Kuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 20.12.2022 § 117 myöntänyt maa-ainestenottoluvan Arto Mattilalle Hollolan kunnan Uskilan kylään kiinteistölle Metsä-Hannula 98-451-7-9.

Päätöspäivä on 20.12.2022. Kuulutuksen julkaisupäivä on 22.12.2022.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset 22.12.2022-27.1.2023 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemispäivästä.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, postitse Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, sähköpostitse hameenlinna.hao(at)oikeus.fi tai hallinto-oikeuden sähköisessä asiakaspalvelussa. Asianosaisen lisäksi valitusoikeus on niillä, joille se on maa-aineslain (555/1981) 20 a §:ssä osoitettu.

Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 27.1.2023.

 

Hollolassa 22.12.2022

Valvontajaosto

 

Lisätietoja: www.hollola.fi