Kuulutus eläinsuojan ympäristöluvan rauettamispäätöksestä, 98-440-1-17 

Kuulutusaika

26.3.2024 - 2.5.2024

Kuulutus

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on päätöksellään 26.3.2024 § 1 (ympäristötarkastaja Kenttä) päättänyt rauettaa kiinteistöllä 98-440-1-17 (Pinnolantie 194, Hämeenkoski) sijaitsevan eläinsuojan ympäristöluvan. Rauettaminen on tullut vireille toiminnanharjoittajan ilmoitettua toiminnan loppumisesta.

Päätöspäivä ja kuulutuksen julkaisupäivä on 26.3.2024.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI 26.3.-2.5.2024 välisenä aikana. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai postitse) Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Valitus on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 2.5.2024.


Hollolassa 26.3.2024

Ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätietoja: www.hollola.fi