Kuulutus: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.1.2023 nro 31/2023, valitus yhteisluvan myöntämisestä kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, Hollola

Kuulutusaika

17.1.2023 - 23.2.2023

Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.1.2023 nro 31/2023, valitus yhteisluvan myöntämisestä kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, Hollola.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa. Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 17.1.2023.

Päätöskuulutus on saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Kuulutus liitteenä.