Kuulutus Suomen JetSport Liitto Ry:n vesijettien SM-osakilpailua (8. - 10.9.2023) koskevasta vesiliikennelain 106 §:n mukaisesta lupahakemuksesta tehdystä päätöksestä

Kuulutusaika

28.8.2023 - 4.10.2023

Kuulutus

Ympäristötarkastaja on tehnyt 28.8.2023 § 3 viranhaltijapäätöksen Suomen JetSport Liitto ry:n vesiliikennelain 106 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Messilässä 8. - 10.8.2023 järjestettäviä vesijettien SM-osakilpailuja.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 28.8. - 4.10.2023 Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla kunnan nettisivuilla https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Hollolassa 28.8.2023