Kuulutus Suomen JetSport Liitto Ry:n vesijettien SM-osakilpailua (8. - 10.9.2023) koskevasta meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä

Kuulutusaika

28.8.2023 - 4.10.2023

Kuulutus

Ympäristötarkastaja on tehnyt 28.8.2023 § 2 viranhaltijapäätöksen Suomen JetSport Liitto ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Messilässä 8. - 10.8.2023 järjestettäviä vesijettien SM-osakilpailuja. 

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 28.8. - 4.10.2023 Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla kunnan nettisivuilla https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. 

Hollolassa 28.8.2023