Kuulutus Suomen JetSport Liitto Ry:n vesijettien SM-osakilpailua (9. - 10.9.2022) koskevasta meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä

Kuulutusaika

30.8.2022 - 6.10.2022

Kuulutus

Vs. ympäristötarkastaja on tehnyt 30.8.2022 § 2 viranhaltijapäätöksen Suomen JetSport Liitto ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Messilässä 9. - 10.8.2022 järjestettäviä vesijettien SM-osakilpailuja.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 30.8. - 6.10.2022 Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla kunnan nettisivuilla https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Hollolassa 30.8.2022