Kuulutus Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaehdotuksen nähtävilläolosta

Kuulutusaika

14.10.2020 - 13.11.2020

Kuulutus

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti.

Kaavaehdotusta esitellään keskiviikkona 28.10.2020 klo 17.00–19.00 pidettävässä yleisötilaisuudessa, joka järjestetään koronatilanteen vuoksi Zoom-yhteydellä. Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään 26.10.2020 sähköpostitse toimisto@paijat-hame.fi saadakseen osallistumislinkin tiaisuuteen.

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava

Vaihekaavan kuulutus ja ehdotusvaiheen aineisto ovat nähtävillä 15.10.–13.11.2020 Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Padasjoen, Orimattilan ja Sysmän kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Lisäksi materiaali on nähtävillä Päijät-Hämeen liiton toimistossa Hämeenkatu 9, Lahti sekä Hollolan pääkirjastossa Asiointipiste Piipahluksessa, Nuottikuja 2 ja liiton verkkosivuilla www.paijat-hame.fi. 

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava maakuntahallitukselle osoitettuna 13.11.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15100 Lahti .

Lisätietoja:
aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors 040 5317 628
suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen 044 3719 467

Lahdessa 12.10.2020
PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAHALLITUS