Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Oteran Oy, Meijerin sillan uusimistyö, Paimelantie/Haritunjoki

Kuulutusaika

15.3.2023 - 20.4.2023

Kuulutus

Liitteenä päätös