Kuulutus Kosken VPK Ry:n kesäjuhlia (22. - 24.7.2022) koskevasta meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä

Kuulutusaika

22.7.2022 - 29.8.2022

Kuulutus

Vs. ympäristötarkastaja on tehnyt 22.7.2022 § 1 viranhaltijapäätöksen Kosken VPK ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee osoitteessa Asikkalantie 1, Hämeenkoski 22. - 24.7.2022 järjestettäviä kesäjuhlia. 

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 22.7. - 29.8.2022 Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla kunnan nettisivuilla https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. 

Hollolassa 22.7.2022

Valvontajaosto