Kuulutus Hämeen ELY-keskus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Kuulutusaika

15.12.2023 - 17.6.2024

Kuulutus

Hämeen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Hämeen ELY-keskuksen verkkosivulla
 
 Katso kuulutus liitteenä