Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027

Kuulutusaika

4.2.2021 - 14.5.2021

Kuulutus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021 välisenä aikana.

Kuulemismateriaali ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito 

 

Kuulutus liitteenä