Kukonkoivun yritysalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Kuulutusaika

21.11.2023 - 20.12.2023

Kuulutus

Hollolan valtuuston 25.9.2023 hyväksymä Kukonkoivun yritysalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Asemakaava koskee Kukonkoivun (10) kunnanosan, kortteleita 1002-1016 ja 1018-1020 sekä asemakaavan lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita ja tiloja 98-449-1-50, 98-449-1-54 (joka 16.5.2023 jälk. osa tilaa 98-449-2-89), 98-895-2-2, 98-895-2-11.

Asemakaavalla muodostuu korttelit 1002-1009, 1011, 1013-1016, 1018-1020 sekä asemakaavan lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueet sekä yhdyskuntateknisen huollon alueet.

 

21.11.2023

Kunnanhallitus