Kukonkoivun yritysalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tuleminen

Kuulutusaika

6.10.2021 - 9.11.2021

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukonkoivussa, Kukonkoivun eritasoliittymän pohjoispuolella. Laajennusosa sijoittuu nykyisen kaava-alueen eteläpuolelle. Osa vanhoista teollisuustonteista sekä uusi laajennusalue osoitetaan työpaikkojen ja erikoistavarakaupan alueeksi. Asemakaavan tavoitteena on ajantasaistaa tontteja ja kaavamääräyksiä vastaamaan nykyisiä tarpeita ja ympäristön vaatimuksia.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 7.10. – 9.11.2021 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

Kaava-alueella toimiville yrityksille ja muille kiinnostuneille järjestetään OAS-vaiheen nähtävilläoloaikana esittelytilaisuus. Tilaisuus järjestetään Heinsuon koulun kabinetissa, Terveystie 10, Hollola 2.11. klo 14.30. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua Teams-yhteydellä, johon voi pyytää linkin osoitteesta sini.utriainen(at)hollola.fi. Yrittäjät voivat esittää toiveitaan ja tarpeitaan nähtävilläoloaikana, ottamalla yhteyttä mielellään esittelytilaisuuden jälkeen.

6.10.2021