Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavamuutoksen ehdotus nähtävillä

Kuulutusaika

18.1.2023 - 17.2.2023

Kuulutus

Kaavoitettava alue sijaitsee Kuntakeskuksessa Kankaantilan alueella Keskuskujan päässä. Alue rajautuu asuinalueisiin ja virkistysalueeseen. Alueella on entisen Hiekkalinnan päiväkodin kiinteistö ja nykyinen Satulinnan päiväkodin kiinteistö sekä Keskuskujan katualuetta ja Kulkurinkuja. Suunnittelualue on kooltaan noin 1,3 ha. Tavoitteena on lisätä asutusta Kuntakeskukseen entisen Hiekkalinnan päiväkodin kiinteistölle. Samalla tarkastellaan Satulinnan päiväkodin liikennejärjestelyjä.

Asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 19.1.-17.2.2023 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

 

18.1.2023

Elinvoimavaliokunta