Keskikankaantie 2, asemakaavan hyväksyminen

Kuulutusaika

17.6.2020 - 24.7.2020

Kuulutus

Hollolan valtuusto on hyväksynyt 15.6.2020 Tiirismaan (11) kunnanosan korttelin 114 tonttia 9 ja yleisen tiealueen osaa koskevan asemakaavan muutoksen.Asemakaavan muutoksella muodostuuTiirismaan (11) kunnanosan korttelin 114 tontti 10 ja katualuetta.Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.   17.6.2020Kunnanhallitus