Kalliolan-Paimelan (098 Y20) osayleiskaavan osittainen voimaantulo

Kuulutusaika

9.6.2021 - 11.7.2021

Kuulutus

Hollolan valtuusto on hyväksynyt 22.2.2021 Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan.

Kaavasta on tehty valitus Vesikansan terveystalon ja Vesikansan seurakuntakodin rakennusten suojelua koskien. Kohteet sijaitsevat Kalliolan kylän tiloilla 7:257 ja 7:514.

Kunnanhallitus määrää Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan voimaan muilta osin, lukuun ottamatta valituksen alaisia tiloja.

Hyväksytty osayleiskaava sekä siihen liittyvät kaava-asiakirjat ovat kokonaisuudessaan katsottavissa ja tallennettavissa kunnan www-sivuilta osoitteessa:

https://www.hollola.fi/kalliolan-paimelan-osayleiskaava  (katso kohta: Hyväksyminen)

Kunnanhallitus 9.6.2021