Kaavoituskatsaus 2022

Kuulutusaika

21.9.2022 - 24.10.2022

Kuulutus

Kaavoituskatsaus 2022

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§ mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Kaavoituskatsaus 2022 on valmistunut ja pidetään yleisesti nähtävillä tutustumista varten kunnanviraston asiointipiste Piipahluksessa, kunnan pääkirjastolla, Kalliolan ja Hämeenkosken kirjastoilla sekä kunnan internetsivuilla:

www.hollola.fi (Asuminen ja ympäristö > Kaavat ja maankäyttö > Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma> Kaavoituskatsaus 2022)