Kaavoituskatsaus 2021

Kuulutusaika

6.10.2021 - 8.11.2021

Kuulutus

Kaavoituskatsaus 2021

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§ mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Kaavoituskatsaus 2021 on valmistunut ja yleisesti nähtävillä tutustumista varten kunnanviraston asiointipiste Piipahluksessa, kunnan pääkirjastolla sekä kunnan internetsivuilla:

www.hollola.fi (Asuminen ja ympäristö > Kaavat ja maankäyttö > Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma> Kaavoituskatsaus 2021)