Ilmoitus yhteisen alueen järjestäytymättömille osakaskunnille, Teuronjoki, Hollola

Kuulutusaika

10.9.2021 - 16.11.2021

Kuulutus

Yleistiedoksianto

Asia               Vesilain (587/2011) 2 luvun 5 a §:n mukainen johdon sijoittaminen toisen vesialueelle, alituksen rantautumiskohtien kiinteistötunnukset 283-419-3-5 ja 283-402-1-70

Dnro              HAMELY/1732/2021

Insplan Oy (Mannerheiminkatu 7, 06100 Porvoo) on suunnittelemassa Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle sähkönjakeluverkkoa Hollolassa. Teuronjoen alitus tehdään suuntaporaamalla AHX95W 20 kV maakaapeli suojaputkessa uoman ali.

Ilmoituksen julkaisupäivä

10.9.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito

Tämä ilmoitus on yleisesti nähtävillä 10.9.- 16.11.2021. (60 päivää julkaisupäivästä) ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi.

Ilmoitusasiakirjan saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta kirjaamo.hame@ely-keskus.fi.