Ilmoitus päätöksestä, Vaarallisten jätteiden varastointi- ja lajitteluhallin ympäristöluvan tarkistaminen, Hollola

Kuulutusaika

8.9.2021 - 15.10.2021

Kuulutus

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija                      Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy

Dnro                         ESAVI/36323/2020

Päätösnro                258/2021

Asia                          Vaarallisten jätteiden varastointi- ja lajitteluhallin ympäristöluvan tarkistaminen, Hollola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

                                  Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
                                  Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.9.–15.10.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.