Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro: ESAVI/6013/2022

Kuulutusaika

20.6.2022 - 22.7.2022

Kuulutus

Vesilain mukainen päätös

Hakija   Lahti Energia Sähköverkko Oy
Dnro     ESAVI/6013/2022
Päätösnro 182/2022

Asia Kaapeleiden asentaminen Vesijärven pohjaan välille Karjusaari–Enonsaari sekä Enonsaaren edustalle, Lahti ja Hollola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.6.–22.7.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksen-hausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus päätöksestä liitteenä