Ilmoitus kuulutuksesta HÄMELY_ ASM Kiviainespalvelut Oy:n maa-ainesten otto-, louhinta-, murskaus- ja ylijäämämaiden vastaanottohankkeessa, Luhdanranta ja Jokirinteenmetsä, Hollola

Kuulutusaika

17.5.2023 - 16.6.2023

Kuulutus

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 15.5.2023 päätöksen (HAMELY/207/2023) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta ASM Kiviainespalvelut Oy:n maa-ainesten otto-, louhinta-, murskaus- ja ylijäämämaiden vastaanottohankkeessa, Luhdanranta ja Jokirinteenmetsä, Hollola

Kuulutus liitteenä